توجه بنیان گذار انقلاب به نیازهای رفاهی مردم ، برخورداری از امکانات و خدمات بهداشتی درمانی بود و در این زمینه به پیشرفتهای زیادی رسیدیم

به گزارش آراس از روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان :دکتر طیبه قدرتی رئیس درمانگاه شهید نریمی اهواز توجه بنیان گذار انقلاب به نیازهای رفاهی مردم ، برخورداری از امکانات و خدمات بهداشتی درمانی بود و در این زمینه به پیشرفتهای زیادی رسیدیم ایستگاه امروز در درمانگاهی است که نامش ، نام مبارک […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies